TÜM YAT KAPTANLARI ve Zabitler, İLERİ YANGINLA MÜCADELE belgesine sahip olmak zorundadır.

Bu belgeye sahip olmak için 4 günlük , İLERİ YANGINLA MÜCADELE Eğitimine katılmak ve eğitim sonunda kurumumuzda yapılan sınavda başarılı olmak yeterlidir. İdarece gerçekleştirilen herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Bu eğitim içeriğinde 1 günlük uygulama eğitimi yer almakta olup, uygulama eğitimlerimiz sahada gerçekleştirilmektedir.

Müfredat

 1. GEMİLERDE YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DENETLENMESİ
  1. Yangın sınıfları ve yangın kimyası
  2. Yangından korunma ve yangınla mücadele donanımları
  3. Özellikle organizasyon, taktikler ve kumandanın üzerinde durularak limanda ve denizde yangınla mücadele usulleri
  4. Su kullanılarak yangın söndürülmesi, gemi dengesi üzerine etkisi, önlemler ve düzeltme usulleri
  5. Yangınla mücadele çalışmaları sırasında muhabere ve koordinasyon
  6. Duman gidericiler dahil, havalandırmanın kontrolü
  7. Yakıt ve elektrik sistemlerinin kontrolü
  8. Yangınla mücadele sürecinde oluşan tehlikeler (kuru damıtma, kimyasal tepkimeler, kazan baca yangınları vb.)
  9. Tehlikeli maddelerle ilgili yangınla mücadele
  10. Malzemenin (boya vs.) depolanması ve elleçlenmesine ilişkin yangın önlemleri ve tehlikeleri
  11. Yaralı kişilerin idare ve kontrolü
  12. Kara itfaiyesiyle koordinasyon usulleri
  13. Bayrak devleti ve klas sörveyleri ile ilgili gereklilikler
 • YANGIN EKİPLERİNİN ORGANİZASYONU VE EĞİTİMİ
  1. Beklenmedik durum planlarının hazırlanması
  2. Yangın ekiplerindeki personelin yapısı ve yerlerinin belirlenmesi
  3. Yangın talimlerinin organizasyonu
 • YANGIN TESPİT VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE TEÇHİZATININ DENETİM VE KULLANIMI
  1. Yangınla mücadele sistemleri
  2. Yangın tespit sistemleri
  3. Sabit yangın söndürme sistemleri
  4. Taşınabilir ve hareketli yangın söndürme teçhizatı (cihazlar, pompalar, can kurtarma, kurtarma, yaşam desteği, kişisel koruyucu ve muhabere teçhizatı dahil)
  5. Akaryakıt yangınları dahil tüm yangın türleri için yangınla mücadele teknikleri
 • YANGINLA İLGİLİ KAZALARDA ARAŞTIRMA VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ
  1. Yasal ve klas sörveyleri için gereklilikler
  2. Yangını içeren olayların nedenini değerlendirilmesi