Gemici Nedir ?

Tayfa sınıfı gemiadamları içerisinde en alt yeterlikte ki gemiadamı gemicidir.

Gemici Yeterlikli Gemi Adamı Cüzdanı ile Hangi Gemilerde Çalışabilir ?

 1. Uluslar arası sefer yapan tüm gemi ve teknelerde gemi adamı olarak görev yapabilir.
 2. Ticari sürat motorlarında Gemici, kaptanlık yapabilir.
 3. 18 G.t’dan küçük Ticari Yatlarda Gemici kaptanlık yapabilmektedir.
 4. 18 G.t’dan küçük Balıkçı Gemileri Gemici tarafından yürütülür.

Gemici Olmak için Aranan Şartlar :

 • 16 yaşını tamamlamış olup, en az ilköğretim okulu mezunu olan ve GEMİCİ eğitimini tamamlayan herkes GEMİCİ olabilir.
 • Denizde Güvenlik Belgeleri olan,
 • “GMDSS Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olan,
 • Kursu tamamladıktan sonra idarenin açmış olduğu GEMİCİ sınavlarına katılıp başarılı olmak gerekmektedir.
 • En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgeleyenler, idarenin açmış olduğu GEMİCİ sınavlarına katılıp başarılı olmaları halinde GEMİCİ yeterliği almaya hak kazanırlar.

Gemici Yeterlikli Gemi Adamı Cüzdanı ile Hangi Gemilerde Çalışabilir ?

 • Uluslar arası sefer yapan tüm gemi ve teknelerde gemi adamı olarak görev yapabilir.
 • Ticari sürat motorlarında GEMİCİ, kaptanlık yapabilir.
 • Su sporları istasyonlarında çalışan tekneler GEMİCİ tarafından idare edilmektedir.
 • 18 G.t’dan küçük Ticari Yatlarda GEMİCİ kaptanlık yapabilmektedir.
 • 18 G.t’dan küçük Balıkçı Gemileri GEMİCİ tarafından yürütülür.

Gemici Eğitimi Müfredatı

GEMİCİ Eğitimlerimizin süresi toplam 40 gün olup, kurslar sabah ve akşam olmak üzere hafta içi düzenlenmektedir.

Seyir

 1. VARDİYA DÜZENLEMELERİ VE YÖNTEMLERİ
  1. Gemicinin olağan görevleri
  2. Özel durum ve koşulların gerektirdiği görevler
 • MANYETİK PUSULA VE ÇAYRO PUSULANIN KULLANIMI
  1. Pusula okuma
 • DÜMEN TUTMA VE DÜMENİ OTO-PİLOTA YA DA EL KUMANDASINA GEÇİRME
  1. Dümeni Oto-Pilota geçirme
  2. Dümeni el kumandasına geçirme
 • DÜMEN KOMUTLARINI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK ANLAYIP UYGULAYABİLME
  1. Dümenci ve vardiya zabiti arasında kullanılan Türkçe standart komutlar
  2. Dümenci ve vardiya zabiti arasında kullanılan İngilizce standart komutlar
  3. Pilot tarafından verilen İngilizce standart dümen kumandaları
 • TAM BİR GÖRME VE İŞİTME GÖZCÜLÜĞÜNÜN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREBİLME
  1. Ses işaretleri (düdük)
  2. Seyir fenerleri
  3. Diğer nesneleri derece veya kerte olarak yaklaşık hakiki ve nispi kerterizleriyle rapor edebilme
   • Hakiki kerterizleriyle rapor edebilme
   • Nispi kerterizleriyle rapor edebilme
 • İŞARET VE SİSTEMLER
  1. Görünür ve ses işaretleri
  2. Trafik sistemleri
 • DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
  1. Genel Tanımlar
  2. Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne
  3. Tam gözcülük
  4. Güvenli hız
  5. Durum ve koşulların gerektirdiği uzaklık
  6. Çatışma tehlikesinin tanımı ve açıklanması
  7. Trafik şeridi, ayrım şeridi
  8. Ayrım bölgesi, kıyı trafik bölgesi
  9. Gemilerde çatışmayı önlemek amacıyla yapılması gereken manevralar
  10. Birbirini gören ve kısıtlı görüşte gemilerin vereceği işaretler
 • FENERLER VE ŞAMANDIRALAR GİBİ SEYİR YARDIMCILARINI TANIMA VE RAPOR ETME
  1. Genel tanımlar
  2. Rapor etme usulleri
 • EMNİYETLİ SEYİR VARDİYASININ TUTULMASI VE İZLENMESİNE KATKIDA BULUNMA
  1. Emniyetli bir seyir vardiyası tutmak için gerekli bilgiler
 • GEMİ İÇİ HABERLEŞME VE ALARM SİSTEMLERİNİ KULLANMA
  1. Gemi içi haberleşme usulleri
  2. Alarm sistemlerini kullanma
 • GEMİ İÇİ HABERLEŞME VE ALARM SİSTEMLERİNİ KULLANMA
  1. Gemi içi haberleşme usulleri
  2. Alarm sistemlerini kullanma
 • SEYİR VARDİYASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
  1. Vardiyayı teslim alma, sürdürme ve teslim etme prosedürleri
 • ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA TEHLİKELERİNİN TANIMLARI VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI
 • VARDİYA ZABİTİYLE ANLAŞABİLME VE GÜVENLİ VARDİYA TUTABİLME İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
  1. Olağan koşullarda limanda etkin güverte vardiyası tutma
  2. Tehlikeli yük taşırken limanda güvenli güverte vardiyası tutma
 • KÖPRÜÜSTÜNÜN GENEL YAPISI, KULLANILAN GEREÇLER VE AYGITLAR
  1. Köprüüstünün genel yapısı
  2. Kullanılan gereçler
  3. Aygıtlar
 • ACİL DURUM DONANIMLARININ KULLANILMASI
  1. Acil durum görevleri ve alarmlar hakkında temel bilgi
  2. Tehlike işaret fişekleri, uydu EPİRB ve SART’lar hakkında bilgi.
  3. Hatalı tehlike alarmından kaçınma ve yanlışlıkla alarm verildiğinde yapılacaklar

Gemicilik

 1. GEMİDE KULLANILAN TERİMLER, GEMİ VE GEMİCİLİKLE İLGİLİ TANIMLAR
  1. Gemide kullanılan terimler
  2. Gemi ve gemicilikle ilgili tanımlar
 2. HALATLAR, HER TÜRLÜ BAĞ, CEVİZ VE SAPANLAR
  1. Halat çeşitleri
  2. Her türlü halat bağları
  3. c) Halat cevizi
 3. ARMA VE SELVİÇELER, BAKIMLARI
  1. Arma bakımları
  2. Selviçelerin bakımları
 4. IRGAT, DEMİR VE KİLİTLERİN BAKIM VE TUTUMLARI
  1. Irgat bakım ve tutumları
  2. Demir ve zincirlerin bakım ve tutumları
  3. Kilitlerin bakım ve tutumları
 5. DEMİRLEME TERİMLERİ, KUMANDA VE İŞARETLERİ
  1. Demirlemede kullanılan terimler
  2. Demirlemede kullanılan kumandalar
  3. Demirlemede kullanılan işaretler
 6. GEMİNİN GENEL OLARAK YAPISI
 7. YÜK DONANIMLARI BAKIM VE TUTUMU BUMBA SiSTEMLERi
 8. TAŞIYICI VE YÜKLEYİCİLER
  1. Kreynler ve vinçler
  2. Palanga donanımı
  3. Bir pilot çarmıhının donatılması
 9. ADİ DÜMEN DONANIMI VE BAKIM TUTUMU
  1. Adi dümen donanımı
  2. Adi dümen bakım ve tutumu
 10. AMBARLAR, AMBAR TEMİZLİĞİ, YÜKLERİN İSTİFİ VE BAĞLANMASI
  1. Ambar kapakları çeşitleri ve bakımları
  2. Ambar temizliği
  3. Yük istif yöntemleri ve malzeme yükleme hakkında temel bilgi
 11. TEHLİKELİ YÜKLERİN TAŞINMASI
  1. Tehlikeli yükler hakkında temel bilgi
 12. SİNTİNE VE TANKLARININ BAKIMI
 13. SİNTİNE VE TANK İSKANDİLLERİNİ ALMA
 14. RASPA VE BOYA TEKNİKLERİ
  1. Raspa teknikleri
  2. Boya teknikleri
 15. GÜVERTE MAKİNELERİ VE BAKIM TUTUMU
  1. Irgatların bakım ve tutumu
  2. Mataforaların bakım ve tutumu
  3. Kreyn bakım ve tutumu

Temel Eğitim

Bu yönergenin 22, 23, 24, 25 ve 26 Ek Madde 3 (a) (b) maddelerinde belirtilen deniz güvenlik eğitimleri müfredatlarını içerecektir

Deniz Kirliliği ve Çevre

 1. DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN ETKİLER
  1. Çevre ve deniz kirliliğinin nedenleri
  2. Gemilerin neden olduğu çevre ve deniz kirliliği
  3. Çevre ve deniz kirliliğinin sonuçları
 2. ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE ÇEVRE KORUMA YÖNTEMLERİ
  1. Çevre koruma yöntemleri
  2. Gemiden kaynaklanan çevre ve deniz kirliliğini önleme yöntemleri